Undervisning

Har du selv lyst til at prøve kræfter med fortællekunsten, tilbyder jeg kurser i værksteds form for både professionelle og private. Fortælleværkstederne tilpasses også børn og unge. Det vigtigste mål er, at deltagerne mærker, at det bliver legende let at fortælle!
Med brug af redskaberne fra fortælling tilrettelægger jeg desuden forløb i formidling, kommunikation, samarbejde og personlig udvikling.
Med en læreruddannelse, mange år som skuespiller, lang tids medlemskab af en kollektiv ledelse,egen videreuddannelse i takt med opgaverne, undervisning i dramaforløb, kommunikation og historiefortælling er en god platform at stå på, når jeg underviser.

P.S. Deltagerne griner meget, sammen, under kurserne.


1. Inspirationsværksted (min 3 lektioner)

For personalegrupper som arbejder med børn og unge.
Med lege, øvelser og fortællinger får deltagerne redskaber til at gå i gang med at fortælle selv, og konkret inspiration til at få gang i børnenes eller de unges fortællinger.
Kurset tilrettelægges i samråd med gruppen.

2. Fortælleværksted (min. 14 lektioner, fordelt på 3 dage)

Et længere forløb for alle med LYST til at fortælle, både begyndere og øvede.
Tillid til egne specielle fortælleevner underbygges og udvikles via lege, øvelser og korte historier. Opmærksomheden skærpes omkring værktøjet: krop, stemme, blik og åndedræt, samt koncentration, forestillingsevne, kontakt og personlig stil. Der bliver oplæg til at arbejde med egne og andres historier. Mange øvelser og opgaver er lige til at gå hjem og arbejde videre med i en skoleklasse eller en fortællegruppe.

Tiden arbejder for fortælleren - derfor over 3 dage.


3. Få mere ud af H.C.Andersens eventyr (forløb på 4 eller 14 lektioner)

Det vigtigste fortælleværktøj afprøves(som ovenfor) Oveni bliver der mulighed for at gå ind i H.C. Andersens eventyr på nye måder. Dette kan resultere i en mere personlig måde at fortælle eventyrene på. Metoderne kan naturligvis overføres på andre fortællinger. Og øvelserne kan, uden de store ændringer, også bruges til børn og unge.


4. Aftalte forløb (min 2 lektioner)

Jeg laver mange forskellige fortælle-forløb for børn og unge.
Kontakt mig for yderligere oplysninger.


5. Forstærk din formidling med fortællingens og stemmens kraft

Uanset hvad der skal formidles, kan redskaber fra fortællerens og skuespillerens værktøjskasse komme formidleren til gode. Forløb skræddersyes til den pågældende formidlersituation. Dette forløb laves i samarbejde med Lykke Jennet Jørgensen, stemmepædagog, www.voiceart.dk


6. Virksomhedskonsulent i kommunikation

Kommunikationstræning ved hjælp af fortælling og rollespil i private og offentlige virksomheder. Med afsæt i øvelser fra fortælleværkstedet kan bevidstheden skærpes i forhold til de forskellige faktorer, som spiller ind i kommunikationssituationer, hvilket har afgørende betydning for samarbejde! Yderligere kan der lægges op til træning i "den svære samtale".
Forløbene tilrettelægges i samarbejde med virksomheden.

7. Fortælling som redskab for personlig indsigt
(min. 5 lektioner)

Dette kursus er for dig, der vil forske i fortællingens dybere muligheder. Måske er du fortæller. Måske arbejder du med mennesker. Forløbet giver en introduktion til at bruge fortælling som metode til at bearbejde erfaringer, oplevelser og følelser. Det handler om at bruge fortællingens kraft, ordets magi, forskellige synsvinkler og at skabe nye fortællinger med perspektiv.
Pris, varighed og antal deltagere efter aftale.

8. Teaterkonsulent

Hjælp til idéudvikling, manuskriptskrivning og instruktion på skoler, i institutioner, for amatører såvel som i professionel sammenhæng tilbydes.